Địt một em mặc đồ lưới dâm đãng

địt em mặc áo lưới, địt em mặc áo lưới xinh.