Địt bồ của thằng bạn quá đã

Địt bồ của thằng bạn quá đã

Hiếp bồ thằng bạn.