Cô chủ giả là chó cái rồi cho chó địt

Cô chủ giả là chó cái rồi cho chó địt

can can dit cho cai.