Chứng kiến vợ trẻ ngoại tình với thằng đồng nghiệp