Chồng yếu sinh lý vợ phải nhờ bố địt mình

Chồng yếu sinh lý vợ phải nhờ bố địt mình

Chồng yếu sinh lý vợ phải nhờ bố “địt mình”.