Chồng em đi vắng rồi anh cứ đụ thoải mái đi

Chồng em đi vắng rồi anh cứ đụ thoải mái đi

chồng em đi vắng địch em đi.