Chim to khỏe như xúc vật chơi cả 2 em một lúc

Chim to khỏe như xúc vật chơi cả 2 em một lúc