Chị em họ les bú bướm đụ nhau

Chị em họ les bú bướm đụ nhau

les đụ em họ.