Check mb ở nguyễn chí thanh

Check mb ở nguyễn chí thanh