Cao thủ thổi kèn như em không ai có thể chịu đựng nổi