Cạo lông lồn em rồi địt luôn

Cạo lông lồn em rồi địt luôn

cạo lông lồn rồi đụ, cạo lông xong rồi địt.