Bú lồn gái ngoài trời mây xanh

Bú lồn gái ngoài trời mây xanh