Bốn tiểu thư xinh đẹp đụ nhau

Bốn tiểu thư xinh đẹp đụ nhau

bốn tiểu thư đụ nhau.