Bím múp ko anh

Bím múp ko anh

bim mup khong anh.