Bị thương vẫn còn hiếp dâm gái được

Bị thương vẫn còn hiếp dâm gái được