Bị hiếp là cảm giác kích thích vãi lồn

Bị hiếp là cảm giác kích thích vãi lồn