Bat man và super man chịch với các nạn nhân được giả cứu