Banh lồn em ra đụ cho cả quán bar xem

Banh lồn em ra đụ cho cả quán bar xem

banh lồn ra đụ.