Anh da đen chim dài địt rách lồn em da trắng

da đen chim dài.