Alo anh ở đâu vác cu về ngay em bấn lắm rồi

Alo anh ở đâu vác cu về ngay em bấn lắm rồi