Alo anh ở đâu vác cu về ngay em bấn lắm rồi

alo im.