10000 euro cho một chuyến tàu nhanh

10000 euro cho một chuyến tàu nhanh