Xem sex để giải trí, tỉnh táo phân biệt giữa thực và ảo.